WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Conceptwetsvoorstel Toezicht discriminatievrije werving en selectie

Het conceptwetsvoorstel Toezicht discriminatievrije werving en selectie moet in de toekomst arbeidsmarktdiscriminatie bij werving en selectie voorkomen. Het kabinet vindt het namelijk onacceptabel dat mensen discriminatie ervaren bij het zoeken naar een baan.

Daarom staat in het voorstel beschreven dat de werkgever een werkwijze moet opstellen waarin hij aangeeft hoe hij de werving aanpakt en verboden onderscheid voorkomt. Bij inschakeling van een intermediair, bijvoorbeeld een uitzendbureau, moet ook worden nagegaan of een dergelijke werkwijze is opgesteld. Zo kan ook bij de inschakeling van een zelfstandige opdrachtnemer worden bepaald dat een opdrachtgever over een werkwijze beschikt ter voorkoming van arbeidsmarktdiscriminatie. Al met al betreffen het wijzigingen op wetten als de WAADI, Arbeidsomstandighedenwet en de Wet aanpak schijnconstructies.

Belangrijk is dat de inspectie SZW een controlebevoegdheid heeft of de werkgever over een dergelijke werkwijze beschikt. Let op, wanneer je als werkgever dus niet over zo’n werkwijze beschikt, kan SZW een boete opleggen tot wel € 4.500,- en dit vervolgens ook nog eens openbaar maken!

Op dit moment is het conceptwetsvoorstel nog in consultatie. Tot 4 november 2019 kan op de internetconsultatie gereageerd worden.

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij