WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Concept wetsvoorstel Wet Invoering Extra Geboorteverlof

Onlangs is door het kabinet het conceptwetsvoorstel ‘Wet Invoering Extra Geboorteverlof’ (hierna: WIEG) openbaar gemaakt. In het afgelopen regeerakkoord was al aangekondigd dat het kabinet de duur van het door de werkgever betaalde kraamverlof per 1 januari 2019 wil uitbreiden van twee dagen naar vijf dagen. En per 1 juli 2020 de mogelijkheid te bieden om daarna aanvullend verlof op te nemen van maximaal vijf weken. Tijdens die vijf weken ontvangt de werknemer dan een uitkering van UWV. Uit het wetsvoorstel blijkt dat zowel de uitbreiding naar vijf dagen als naar vijf weken is berekend op basis van een fulltime dienstverband.

Geboorteverlof
Op basis van het huidige kraamverlof heeft een werknemer altijd recht op twee dagen betaald kraamverlof, ongeacht zijn arbeidsduur. Hier wil de regering verandering in aanbrengen. De duur van het ‘nieuwe’ geboorteverlof wordt namelijk afhankelijk van de arbeidsduur van werknemer. Het geboorteverlof bedraagt maximaal één keer de wekelijkse arbeidsduur. Een werknemer die bijvoorbeeld vier dagen per week werkt, heeft dus recht op vier dagen geboorteverlof. Een bijkomende voorwaarde is dat de werknemer het geboorteverlof binnen vier weken na de dag van de bevalling moet opnemen, in plaats vanaf de eerste dag dat het kind op hetzelfde adres als de moeder woont.

Aanvullend geboorteverlof
In het voorstel staat verder beschreven dat de werknemer straks aanvullend geboorteverlof kan opnemen. De duur van dit aanvullend verlof bedraagt maximaal vijf keer de wekelijkse arbeidsduur. In het hierboven genoemde voorbeeld, heeft de werknemer die vier dagen werkt, recht op 20 dagen aanvullend geboorteverlof.
Belangrijk om te weten is dat de werknemer tijdens dit verlof voor 70% wordt doorbetaald door UWV, met als maximum 70% van het maximumdagloon. De werknemer dient het aanvullend geboorteverlof binnen zes maanden na de dag van de bevalling op te nemen. Vereist is wel dat eerst het door de werkgever betaalde geboorteverlof geheel is opgemaakt, voordat de werknemer van het aanvullend geboorteverlof gebruik kan maken.

Dit voorstel is openbaar gemaakt gemaakt door middel van een internetconsultatie. Tot 19 maart aanstaande kan worden gereageerd op de bovengenoemde plannen. Vervolgens moeten de Eerste en Tweede Kamer nog over het wetsvoorstel stemmen.

Adviseurs

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158842
mail mij