WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Concept-wetgeving duurzaam ondernemen in de keten

Er is een Nederlands wetsvoorstel dat beoogt misstanden op het gebied van arbeids- en milieuomstandigheden in handelsketens (IMVO) wereldwijd uit te bannen. Deze Nederlandse wetgeving loopt vooruit op Europese wetgeving. CBM is net als VNO voorstander van het verbeteren van de arbeids- en milieuomstandigheden in de keten. Voor het level playing field is het wel van belang dat het Europese wetgeving wordt. VNO geeft in een position paper aan wat de zorgen zijn bij dit voorstel:

Deze Nederlandse wetgeving komt er feitelijk op neer dat wie maar wil voortaan naar de rechter kan stappen op basis van vage normen en een zeer algemene zorgplicht, waar vervolgens hoge boetes en mogelijk zelfs strafrechtelijke vervolging voor bedrijven en bestuurders/ondernemers persoonlijk op kunnen volgen. Bovendien creëert de ‘Alleingang’ van Nederland een ongelijk speelveld voor Nederlandse bedrijven en kunnen spullen die niet volgens de IMVO-normen waaraan Nederlandse bedrijven moeten voldoen wel gewoon in Nederland worden verkocht. Het wetsvoorstel brengt verder grote administratieve lasten met zich mee, zeker voor het mkb zijn de voorstellen moeilijk uitvoerbaar. De ondernemersorganisatie vreest dat er door de nieuwe regels in de praktijk vooral een compliance-cultuur ontstaat die erop gericht is dat de ‘vinkjes’ op papier kloppen, maar waarbij we in de praktijk nauwelijks zorgen voor echte verbetering in ontwikkelingslanden.

Lees hier het bijbehorende artikel van VNO-NCW.

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij