WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Compensatie transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid vanaf 1 april 2020

Vanaf 1 april 2020 kunnen de aanvragen bij het UWV worden ingediend voor de betaalde transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid. Indien de werkgever een transitievergoeding betaalt bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid (minstens 2 jaar ziekte), dan kan compensatie van die vergoeding aangevraagd worden bij het UWV. Ook in het geval er sprake is van gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst en een daarbij behorende gedeeltelijke transitievergoeding kan compensatie aangevraagd worden.

Compensatie met terugwerkende kracht
De compensatie kan verkregen worden met terugwerkende kracht voor vergoedingen, die betaald zijn in de periode 1 juli 2015 tot en met 31 maart 2020. De laatste dag om deze aanvragen in te dienen is 30 september 2020.

Compensatie vanaf 1 april 2020
Aanvragen voor de vergoedingen betaald vanaf 1 april 2020 kan je indienen vanaf het moment dat de vergoeding betaald is en binnen zes maanden na betaling. Het moment van afschrijving van de rekening van de werkgever is bepalend. Als een werkgever de transitievergoeding in termijnen heeft betaald dan kan hij een aanvraag voor compensatie indienen na de laatste betaling. Wanneer je de aanvragen vóór de betaling (te vroeg) of niet binnen 6 maanden na de betaling (te laat) indient, worden deze afgewezen. 

Bewaar dus goed de documenten verband houdend met ziekte/re-integratie en ontslag van werknemers.

Klik hier voor het overzicht voor het indienen van de aanvraag.

De aanvraag kan straks online ingediend worden bij het UWV. Klik hier voor de website.

Op de website van de Rijksoverheid wordt ook informatie gegeven over dit onderwerp.

Adviseurs

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij