WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Compensatie pensioenopbouw vanaf 57 jaar (vierdaagse werkweek vanaf 55 jaar)

In de cao (artikel 37) staat de mogelijkheid voor werknemers om vier dagen te werken in plaats van vijf als je 55 jaar of ouder bent.

De regeling: vierdaagse werkweek
In de cao staat dat wanneer je 55 jaar of ouder bent, vier dagen mag werken in plaats van vijf. Hiervoor kunnen vrije dagen (vakantie-, snipper- en roostervrije dagen) gebruikt worden. In het geval je geen vrije dagen meer hebt dan kan je dagen kopen. Over de gekochte dagen draag je minder pensioenpremie af. Het verschil tussen de pensioenpremies wordt door het pensioenfonds (Bpf Meubel) betaald met een maximum van 8% van de totale premie.

De wijziging: Compensatie vanaf 57 jaar
Op grond van fiscale wetgeving mag de compensatie van de pensioenpremie pas vanaf 57 jaar plaatsvinden in plaats van 55 jaar. De compensatie mag pas gegeven worden vanaf 10 jaar voorafgaand aan de pensioenrichtleeftijd 67 jaar. De regeling in de cao moet daarom aangepast worden.

Per 1 januari 2019 zal de compensatie van de te missen pensioenopbouw enkel openstaan voor werknemers vanaf 57 jaar en ouder.
Het recht om vier dagen te gaan werken vanaf 55 jaar blijft wel bestaan. Alléén de leeftijdsgrens voor de premiecompensatie gaat naar 57 jaar.

Voor diegenen die al gebruik maken van de regeling verandert er nu niets. Zij blijven deelnemen in de regeling.
Nieuwe aanvragen van werknemers jonger dan 57 jaar worden niet meer in behandeling genomen.

Indien je vragen hebt over de regeling of de wijziging ervan, dan kan je bij ons terecht via 023-515 8800 of jur@cbm.nl.

Een melding van deelname aan de regeling in 2019 kan via www.meubelpensioen.nl.

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij