WORD LID BEL ONS MAIL ONS

China geen status van markteconomie

Koninklijke CBM vindt dat China geen status moet krijgen van markteconomie. De anti-dumping beperkingen voor producten die uit China komen, waaronder ook meubelen, moet in stand blijven. CBM lobbyt samen met collega brancheverenigingen binnen de Europese Meubelkoepel (EFIC) om te voorkomen dat China straks ongelimiteerd meubelen kan dumpen op onze markt. Ook VNO-NCW en MKB Nederland ondersteunen ons bij deze lobby.

Vijftien jaar geleden trad China toe tot de Wereldhandelsorganisatie WTO. Toen is besloten dat China na vijftien jaar automatisch de status van markteconomie zou krijgen. Eind 2016 is dat moment daar, maar veel partijen zijn van mening dat China nog steeds geen echte markteconomie is. Ook CBM vindt dat het nodig blijft om onze markt te beschermen tegen oneerlijke concurrentie en dumping van meubelen. Daar maken wij ons hard voor in Brussel.

Adviseurs

Kees Hoogendijk
Innovatie & buitenland (directeur)
  023 515 88 00
mail mij