WORD LID BEL ONS MAIL ONS

CBM met andere branches tegen verhoging auteursrechten Sena

Door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie die gaat over muziek- en auteursrechten tussen Europa en de VS, dreigen de kosten die bedrijven aan Seno moeten betalen, tientallen procenten verhoogd te worden. Daar gaan we tegen in protest. We leggen uit hoe dit zit.

Als je muziek draait in je bedrijf, dan moet je auteursrechten betalen aan Sena. Sena betaalt vervolgens een bijdrage aan producenten en muzikanten (aan Buma/Stemra moet worden betaald voor de componisten en tekstdichters). De verplichting om een ‘billijke vergoeding’ te betalen aan Sena vloeit voort uit de Wet op de naburige rechten. Die Nederlandse wetgeving is dan weer gebaseerd op internationale verdragen.

Diverse brancheorganisaties hebben brancheafspraken gemaakt met Sena over de tarieven. Door een uitspraak van het EU Hof van Justitie in het RAAP-PPI arrest dat in Ierland speelt van september vorig jaar, en de wetswijziging dientengevolge van de Nederlandse Wet op de naburige rechten, zou het bedrijfsleven volgens Sena tientallen procenten meer moeten betalen voor het ten gehore brengen van muziek.

Tot 1 januari van dit jaar wordt door een bepaling in de Nederlandse wet niet geïnd voor onder andere Amerikaanse muziek. Maar in Amerika wordt ook niet betaald voor onder meer Nederlandse muziek (wederkerigheid). De Nederlandse wetgever heeft echter, direct volgende op de uitspraak en met ingang van 1 januari jl., de wet aangepast omdat zij menen dat anders rechthebbenden uit derde landen, met name de VS, met eventueel claims op de Nederlandse staat kunnen komen.

Volgens het arrest van het Europese Hof kan alleen op Europees niveau een voorbehoudsbepaling worden opgenomen. Het kan dus gaan om een tijdelijke situatie, omdat we hopen dat de EU ten gevolge van de bezwaren van meerdere EU-landen en ook diverse organisaties van producers en performers, de Europese richtlijn aanpast. Maar een dergelijke procedure kan enkele jaren duren. Nu kan er over de gevolgen van de uitspraak worden getwist. Diverse internationale en Europese verdragen, richtlijnen etc. spelen een rol en daarmee ook de discussie of de nationale wetgevingen en praktijken voorrang hebben of op een bepaalde wijze dienen te worden uitgelegd. De vraag is ook of er extra betaald moet worden.

Sena meent echter dat er flink meer moet worden bijgedragen voor het ten gehore brengen van muziek. Dit omdat er meerdere rechthebbenden, met name uit de VS, een vergoeding kunnen eisen. Wij zijn hier niet blij mee, zeker niet nu veel sectoren waarin muziek ten gehore wordt gebracht, net weer een beetje aan het opkrabbelen zijn.

Samen met andere brancheverenigingen trekt CBM op in de Commissie Auteursrecht van VNO-NCW en MKB-Nederland. Vanuit deze commissie worden onderhandelingen gevoerd met Sena. De bedoeling is dat er voor 1 juli duidelijkheid moet komen of er extra afspraken komen. Beide partijen willen een juridische procedure voorkomen. Voor de lange termijn treedt de Commissie Auteursrecht namens de verschillende branches, waaronder CBM, in overleg met andere partijen om in EU-verband een oplossing te bewerkstelligen.

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij