WORD LID BEL ONS MAIL ONS

CBM lobbyt voor een sterke branche

CBM blijft zich – samen met andere branches – en VNO-NCW en MKB Nederland inzetten voor de gezamenlijke lobby. Op dit moment wordt dat onder andere gedaan voor een nieuw steunpakket met daarin een vervolg op de huidige NOW-regeling die binnenkort bekend gemaakt wordt.

Maar dat is niet het enige waar CBM zich hard voor maakt. CBM lobbyt ook voor een brede verlaging van het BTW-tarief voor verbouw, renovatie, interieurbouw en meubelindustrie om de vraag bij consumenten in deze moeilijke tijden extra te stimuleren.

Subsidie Praktijkleren BBL-opleidingen
Verder lobbyt CBM voor een flinke verhoging van de subsidie Praktijkleren voor BBL-opleidingen. De recent toegezegde 30 miljoen voor behoud van stage en leerwerkbanen is een eerste stap in de goede richting, maar is lang niet genoeg om de vitale infrastructuur van samenwerkingsverbanden in onze branche en andere sectoren overeind te houden.

Stimuleren BBL-trajecten op Europees niveau
Verder lobbyt CBM via onze Europese meubelkoepel (EFIC) om extra middelen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) ter beschikking te stellen voor het stimuleren van BBL-trajecten. Bij de vorige crisis heeft onze branche met succes meegedaan met de zogenaamde sectorplannen voor extra BBL-plekken. Dat is een beproefde methode om de vitale opleidingsinfrastructuur van Samenwerkingsverbanden voor BBL-opleidingen in onze branche en in andere sectoren een stevige impuls te geven om ze overeind te houden.

Nieuw financieel steunpakket
Uit ons corona onderzoek blijkt dat het derde kwartaal van 2020 voor de meubelindustrie en interieurbouw het kwartaal van de waarheid wordt. Na de zomer zullen ook die bedrijven, die tot nog toe redelijk doordraaiden de gevolgen van de corona crisis gaan voelen. Daarom lobbyen we ervoor dat het nieuwe steunpakket inzake NOW ook een oplossing biedt voor de periode na de zomer.

Opstarten na corona
Ander belangrijk lobbypunt is ondersteuning van bedrijven na de crisis. Financiering is nodig voor een goede re-start, met name wanneer liquiditeit onder druk komt te staan door de aanhoudende crisis. Wij pleiten voor een gerichte ondersteuning van bedrijven om een snelle re-start mogelijk te maken en de economie weer op gang te brengen.

Adviseurs

Kees Hoogendijk
Innovatie & buitenland (directeur)
  023 515 88 00
mail mij