WORD LID BEL ONS MAIL ONS

CBM-EVD-dag op donderdag 26 maart

CBM organiseert op 26 maart weer een CBM-EVD-dag bij SKH in Wageningen. Tijdens de EVD-dag ondersteunt een deskundig adviseur je in een dagdeel één op één, bij het invullen van de inventarisatie, het maken van de beoordeling en het plan van aanpak. Deze adviseur heeft ook kennis van afzuiginstallaties en de eisen wat betreft explosieveiligheid.

Het hebben van een EVD (explosieveiligheidsdocument), en ook het uitvoeren van een inventarisatie voor brand- en explosierisico’s, is verplicht voor bedrijven waar houtstof vrijkomt bij werkzaamheden. Wanneer het EVD ontbreekt keren verzekeringsmaatschappijen soms niet uit bij een brand of explosie. De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) kan hierop ook controleren.

Voorwerk
Voorafgaand aan deze dag dien je zelf voorwerk te doen, zoals het digitaal aanleveren van foto’s van de machines, tekeningen van de fabriek en de inventarisatie van stof risico’s/afzetting rondom elke machine en installatie.

Kosten en aanmelden
De kosten voor CBM-leden zijn € 595,- (voor niet-leden € 695,-). Het aantal plaatsen op 26 maart is beperkt, en de voorgaande edities van de CBM-EVD-dag waren zeer snel vol, dus meld je op tijd aan. Dat kan bij Nelleke Versloot via versloot@cbm.nl.

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij