WORD LID BEL ONS MAIL ONS

CBM-energiecollectief: overzicht energieprijzen

Alle kleinverbruik aansluitingen krijgen een tegemoetkoming in de elektriciteitskosten voor november en december (190 euro). Deze tegemoetkoming wordt door de elektriciteitsleverancier via een creditfactuur respectievelijk eind november en eind december verrekend.

WDM Energie
De prijzen voor 2022 zijn voor 25% afhankelijk van de dagprijzen en de maandprijzen voor oktober en november hebben zich als volgt ontwikkeld.

Maand Hoog in ct/kWh Laag in ct/kWh
Januari 13,476 10,578
Februari 12,458 10,290
Maart 14,518 12,744
April 12,879 11,105
Mei 12,084 11,003
Juni 12,9865 11,636
Juli 15,465 14,00
augustus 19,218 17,36
september 17,10 14,44
oktober 14,01 11,13
november 14,64 11,30

 

Marktontwikkeling en voorspelling 2023
Op dit moment heeft WDM voor elektriciteit circa 70% ingekocht. Sinds juli 2022 is echter gestopt met deelvolumes inkopen omdat de prijzen toen zo hard omhoog gingen dat volgens WDM dit alleen nog maar gestoeld was op angst.

De prijzen fluctueren nu zo hard dat de handel regelmatig stil wordt gelegd en WDM op dit moment überhaupt geen volumes kan inkopen. WDM verwacht eventueel, indien de markt wat meer tot rust komt, nog een klein deel in te zullen kopen. Ze zullen, net zoals in dit jaar, weer een stuk van hun 2023 volume op de dagmarkt laten lopen. Ze verwachten dat de dagmarkt in 2023 een daling zal laten zien. Voornamelijk veroorzaakt door vraaguitval vanwege hoge prijzen en een te verwachten recessie. Daarnaast is men in Europa van plan iets aan de elektriciteitsprijsvorming te gaan doen waardoor hun inziens de prijs wel eens zou kunnen dalen. Deze daling zal als eerste op de dagmarkt te zien zijn. Door een deel op de dagmarkt te laten lopen zullen onze klanten ook mee profiteren van deze daling als deze inzet. 

Ter indicatie: WDM verwacht in 2023 uit te komen op een stijging (ten opzichte van prijs 2022) van de totale elektrakosten van circa 60%. 
Ter vergelijking: op basis van de huidige marktprijs ligt dit op circa 200% hoger.

Voor gas is circa 90 % ingekocht maar ook daar is de markt zo hard, vanuit angst, opgelopen dat WDM ook daar sinds juli geen delen meer heeft ingekocht. 

Ter indicatie: WDM verwacht in 2023 uit te komen op een stijging van de totale gaskosten van circa 70% 
Ter vergelijking: de stijging op basis van de huidige marktprijs ligt op circa 250% hoger

Prijsplafond voor energiekosten
In 2023 geldt er een prijsplafond op energie voor huishoudens en andere kleinverbruikers. Dit betekent dat zij tot een bepaald gebruik niet meer betalen dan een maximale prijs voor gas, stroom en stadsverwarming. Door dit prijsplafond krijgen de meeste huishoudens korting op hun energierekening.

Maximumtarief voor energie tot een bepaald gebruik
Tot een verbruik van 1.200 m3 gas, 2.900 kilowattuur (kWh) elektriciteit en 37 gigajoule (GJ) stadsverwarming gelden in 2023 maximale tarieven. Deze tarieven zijn (inclusief belastingen):

  • € 0,40 per kWh elektriciteit;
  • € 1,45 per m3 gas;
  • € 47,38 per GJ stadswarmte.

De meeste huishoudens krijgen hierdoor korting op hun energierekening. De overheid betaalt deze korting. Huishoudens en andere kleinverbruikers hoeven niets te doen om deze korting te krijgen. Wie meer energie verbruikt, betaalt daarvoor het tarief uit het energiecontract. Is het tarief in het contract lager dan het tarief van het prijsplafond? Dan geldt voor het totale verbruik het tarief uit het contract. Niemand is dus duurder uit. Het prijsplafond geldt zowel voor variabele als vaste contracten.

Kleinverbruikers vallen onder het prijsplafond
Het prijsplafond geldt voor kleinverbruikers. Onder kleinverbruikers valt iedereen met een kleine energieaansluiting. Bijvoorbeeld huishoudens, zzp’ers, kleine bedrijven en verenigingen. Het gebouw met de aansluiting moet wel bedoeld zijn om in te wonen of te werken. Bijvoorbeeld een woning, kantoor of café. Het prijsplafond geldt bijvoorbeeld niet voor een garagebox met een aparte aansluiting en eigen energiecontract. 

Verdeling maximaal gebruik voor en na energierekening
Het prijsplafond geldt van 1 januari tot en met 31 december 2023, maar veel huishoudens krijgen hun jaarlijkse energierekening in de loop van het jaar. Daarom is het maximale verbruik bij het prijsplafond (1.200 m3 gas en 2.900 kWh stroom) verdeeld in 2 delen. 1 deel vóór de jaarlijkse energierekening en 1 deel na de jaarlijkse energierekening. 

In de winter wordt er meer energie gebruikt dan in de zomer. Daar is bij deze verdeling rekening mee gehouden. 

Bron: rijksoverheid.nl

Adviseurs

Dirk van Deursen
Adviseur innovatie
  023 515 88 00
mail mij