WORD LID BEL ONS MAIL ONS

CBM-energiecollectief: overzicht energieprijzen 2022

De energiemarkt is veel in het nieuws en met een fysiek tekort aan gas liepen de afgelopen maanden zowel gas als elektra prijzen behoorlijk op. De afgelopen weken lijkt de rust weer een beetje weergekeerd maar blijven de prijzen nog steeds op een zeer hoog niveau stabieler hangen.

WDM Energie
De prijzen voor 2022 zijn voor 25% afhankelijk van de dagprijzen en de maandprijzen hebben zich de afgelopen maanden als volgt ontwikkeld:

Maand Hoog in ct/kWh Laag in ct/kWh
Januari 13,476 10,578
Februari 12,458 10,290
Maart 14,518 12,744
April 12,879 11,105
Mei 12,084 11,003
Juni  12,9865 11,636
Juli 15,465 14,00
augustus 19,218 17,36
september 17,10 14,44

 

Marktontwikkeling en voorspelling 2023
Op dit moment heeft WDM voor elektriciteit circa 70% ingekocht. Sinds juli 2022 is echter gestopt met deelvolumes inkopen omdat de prijzen toen zo hard omhoog gingen dat volgens WDM dit alleen nog maar gestoeld was op angst.

De prijzen fluctueren nu zo hard dat de handel regelmatig stil wordt gelegd en WDM op dit moment überhaupt geen volumes kan inkopen. WDM verwacht eventueel, indien de markt wat meer tot rust komt, nog een klein deel in te zullen kopen. Ze zullen, net zoals in dit jaar, weer een stuk van hun 2023 volume op de dagmarkt laten lopen. Ze verwachten dat de dagmarkt in 2023 een daling zal laten zien. Voornamelijk veroorzaakt door vraaguitval vanwege hoge prijzen en een te verwachten recessie. Daarnaast is men in Europa van plan iets aan de elektriciteitsprijsvorming te gaan doen waardoor hun inziens de prijs wel eens zou kunnen dalen. Deze daling zal als eerste op de dagmarkt te zien zijn. Door een deel op de dagmarkt te laten lopen zullen onze klanten ook mee profiteren van deze daling als deze inzet. 

Ter indicatie: WDM verwacht in 2023 uit te komen op een stijging (ten opzichte van prijs 2022) van de totale elektrakosten van circa 60%. 
Ter vergelijking: op basis van de huidige marktprijs ligt dit op circa 200% hoger.

Voor gas is circa 90 % ingekocht maar ook daar is de markt zo hard, vanuit angst, opgelopen dat WDM ook daar sinds juli geen delen meer heeft ingekocht. 

Ter indicatie: WDM verwacht in 2023 uit te komen op een stijging van de totale gaskosten van circa 70% 
Ter vergelijking: de stijging op basis van de huidige marktprijs ligt op circa 250% hoger

Tegemoetkoming energiekosten
Er is veel verschillende informatie over de tegemoetkoming van het  kabinet voor de hoge energiekosten. Conclusie:

2022
Voor de maanden november en december 2022 krijgen alle kleinverbruik elektra-aansluitingen een tegemoetkoming van 190 euro. Dit zal, danwel in de eindafrekening over 2022 worden verrekend of als dit technische lukt al op de voorschotrekening van deze maanden in mindering worden gebracht.

2023
De algemene regeling moet nog verder uitgewerkt worden maar zal waarschijnlijk als volgt in elkaar steken: kleinverbruik-aansluitingen vallen onder de regeling van particulieren. De vermoedelijke prijzen van het collectief liggen waarschijnlijk onder het prijsplafond (afhankelijk van de energiebelasting, ODE en het doortrekken van de btw verlaging). Dus of de deelnemers aan het collectief in aanmerking komen voor subsidie in 2023 is nog niet duidelijk. 

Grootverbruik-aansluitingen (alle > 3*80A) vallen onder een andere regeling. Dat betekent dat wanneer je totale energiekosten > zijn dan 3% van je totale omzet kom je in aanmerking voor een compensatie regeling. Om wat voor compensatie het dan gaat en of die anders is dan het prijsplafond van de kv-regeling is op dit moment nog nergens te vinden. 

Adviseurs

Dirk van Deursen
Adviseur innovatie
  023 515 88 00
mail mij