WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Cao onderhandelingen hervat in oktober

De cao onderhandelingen hebben enige tijd stil gelegen als gevolg van corona. De onzekerheid over de bedrijfseconomische positie van de bedrijven waren reden om het overleg op te schorten.

Om de onderhandelingen te hervatten was het nodig om eerst van onze leden een beter beeld van hun bedrijfssituatie te krijgen. De cao-enquête, gesprekken met leden en met het algemeen bestuur van CBM geven aanleiding om verder te praten met de vakbonden. 

Wij beseffen ons goed dat er onderlinge verschillen zijn in de ontwikkeling van de omzetten, bedrijfsresultaten, orderportefeuilles en offerteaanvragen. Dat blijkt uit de recent gehouden enquêtes.

De verwachtingen voor het najaar zijn ook nog steeds zorgwekkend. De verscherpte corona maatregelen dragen daar in negatieve zin aan bij. We zetten daarom vooral in op het behoud van werkgelegenheid en het bewaken van de continuïteit van bedrijven.

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij