WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Cao-bijeenkomst op 16 mei: Een waardevolle dag   

Eind dit jaar loopt de cao af en in het najaar beginnen de onderhandelingen voor een nieuwe cao.

Hierop vooruitlopend zijn CBM-leden de afgelopen tijd gevraagd hun input te geven. In eerste instantie hebben 60 leden per mail gereageerd en bij het overleg waren nog eens 26 leden aanwezig. Een goede respons, zeer waardevol en waarvoor dank!

Hiermee hebben we voldoende en ook goede input ontvangen om een arbeidsvoorwaardennota te maken. In de arbeidsvoorwaardennota zullen we een beleid en visie voor de komende onderhandelingen in onze sector formuleren. Dit zal vervolgens met het bestuur van CBM besproken worden.

In de arbeidsvoorwaardennota worden nog niet de uiteindelijke voorstellen vastgelegd. Dat zal later in het jaar en vlak voordat de onderhandelingen beginnen, plaatsvinden. Dan weten we hoe de sector en de leden er voor staan.

CBM-leden krijgen nog een terugkoppeling op hun reactie en/of een kort verslag van de bijeenkomst in Putten.

Voor nu: Bedankt voor alle reacties!

Indien er toch nog vragen zijn dan horen we het graag: jur@cbm.nl.

Adviseurs

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij