WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Campagne ‘Houtstof tot nadenken’

Op woensdag 21 juni is de campagne ‘Houtstof tot nadenken’ van start gegaan. De campagne is een initiatief van zeven sociale partners uit de houtbranche (FNV, CNV, VVNH, NBvT, CBM, EPV en Dutch Man) en heeft als doel de blootstelling aan houtstof op de werkvloer terug te dringen. 

Te hoge blootstelling aan houtstof brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Daarom is men verplicht om onder de wettelijke grenswaarde van 2 milligram per kubieke meter te blijven (daggemiddelde van 8 uur).

De campagne is gericht op het geven van voorlichting en het aandragen van oplossingen om veilig te kunnen omgaan met houtstof. Op de website www.houtstoftotnadenken.nl worden de risico’s, oplossingen én verplichtingen voor werkgevers uitgebreid uiteengezet. Met voorlichtingsmateriaal – waaronder posters, flyers en stickers – brengen de initiatiefnemers de boodschap onder de aandacht bij werknemers, werkgevers en alle andere betrokkenen in de houtbranche.

 

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij