WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Calamiteitenverlof, sluiting scholen en kinderopvang

De overheid heeft op 15 maart een aantal ingrijpende maatregelen afgekondigd ter voorkoming van verdere verspreiding van het Coronavirus. Eén daarvan is het sluiten van scholen en kinderopvang tot 6 april. Kinderen van ouders die werken in zogenoemde vitale sectoren (zorg, politie en brandweer) moeten wel op de scholen worden opgevangen.

Calamiteitenverlof
Voor de rest van werkend Nederland geldt dat opvang geregeld moet worden voor kinderen. Voor de tijd die nodig is om met spoed opvang te regelen voor de kinderen kan calamiteitenverlof opgenomen worden. Eventueel kan ook de volgende dag nog als calamiteitenverlof gelden als een werknemer op zo’n korte termijn geen oppas kan vinden.

Calamiteitenverlof kan hooguit enkele dagen duren. Daarna zal een werknemer verlof moeten opnemen als er geen opvang georganiseerd kan worden. Hier is geen wettelijke verlofregeling voor. Tijdens het verlof behoudt een werknemer recht op 100% van het loon.

Voor bijvoorbeeld quarantaine kan geen calamiteitenverlof worden opgenomen, omdat daar al duidelijk is dat dit langer dan enkele dagen gaat duren.

Kortdurend zorgverlof
Het kortdurende zorgverlof is niet bedoeld voor de opvang van kinderen, maar wel voor de noodzakelijke verzorging van mensen uit uw omgeving die ziek of hulpbehoevend zijn, zoals kinderen, partner, ouders, broers en zussen en eventueel anderen die deel uitmaken van een huishouden. Voorwaarde is wel dat de werknemer de enige is die de zieke zorg kan geven.

Als iemand anders de verzorging op zich kan nemen, dan heeft de werknemer geen recht op kortdurend zorgverlof. Voor iemand die bijvoorbeeld in het ziekenhuis ligt, kan in het algemeen geen zorgverlof opgenomen worden, omdat voor de zieke als gezorgd wordt in het ziekenhuis.

Werknemers hebben recht op maximaal 2 maal de arbeidsduur per week per jaar, oftwel maximaal 2 weken. Werkt iemand 20 uur per week dan heeft hij/zij recht op maximaal 40 uur per week. Gedurende het verlof heeft de werknemer recht io minstens 70% van het loon.

Verlof melden
Het verlof moet zo spoedig mogelijk gemeld worden. Als werkgever mag je achteraf vragen om bewijs dat het verlof nodig was.

Wederzijds begrip
Hoewel de opvang van de kinderen primair een zaak van de ouders is, vragen wij werkgevers in deze uitzonderlijke situatie ook begrip te hebben voor de werknemers die er niet in slagen om de opvang (volledig) te regelen. In het geval beide ouders werken zullen zij de opvang moeten verdelen.

We gaan er vanuit dat werknemers ook begrip zullen hebben voor de noodzakelijk te nemen maatregelen door de werkgever.

 Als werknemers er niet in slagen om opvang te regelen voor alle dagen waarop zij normaliter werken, zijn er verschillende mogelijkheden. Hierbij speelt ook mee of je als werkgever nu getroffen wordt  door de corona-crisis en wat de financiële mogelijkheden van de onderneming zijn. Er zal dus altijd sprake zijn van maatwerk en het is uiteindelijk aan werkgever en werknemer om dit samen op te lossen. Enkele mogelijkheden:

  • De werkgever betaalt het loon volledig door, maar de werknemer neemt voor een gedeelte van het verzuim, vakantie- of ADV-dagen op. Ook compensatie voor overwerk zou gebruikt kunnen worden.
  • De werkgever betaalt, analoog aan het kortdurend zorgverlof, tijdens het verzuim 70% van het loon door. Dit zonder de beperking in duur van het kortdurend zorgverlof (2 weken).
  • Voor zover er in de onderneming sprake is van werktijdverkorting (wtv) wordt de werktijdverkorting en de tijd nodig voor opvang zo veel als mogelijk op elkaar afgestemd.

Meer informatie: rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers.

Lees ook ons Corona-dossier, wij vatten de belangrijkste zaken voor ondernemers hieronder samen, inclusief verwijzingen naar betrouwbare bronnen. Dit dossier wordt continu geüpdatet.

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij