WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Btw-tarief wordt verhoogd van 6 naar 9 procent

Het kabinet gaat het verlaagde btw-tarief verhogen van 6 procent naar 9 procent. Deze verhoging gaat op 1 januari 2019 in. Het is belangrijk dat ondernemers zich nu al voorbereiden op de verhoging van het btw-tarief. Het nieuwe tarief heeft namelijk invloed op de administratie, de prijzen van goederen en diensten, de facturatie en btw-aangifte bij de jaarovergang van 2018 naar 2019.

Kas- of factuurstelsel
Het kasstelsel geldt voor ondernemers die voornamelijk goederen of diensten leveren aan particulieren. Zij berekenen de btw op basis van kas- en bankadministratie. Ondernemers zijn btw verschuldigd zodra zij inkomsten hebben ontvangen, bijvoorbeeld op de bankrekening of in de kas.

In het kasstelsel wordt het tarief van 6 procent toegepast op de vergoedingen die in 2018 zijn ontvangen. Voor de vergoedingen in 2019 geldt het 9 procenttarief.

Ondernemers die goederen of diensten leveren aan ondernemers of aan rechtspersonen die geen ondernemer zijn, maken gebruik van het factuurstelstel. Het btw-tarief wordt bepaald door het tijdstip waarop de ondernemer zijn factuur (uiterlijk) uitreikt. Een factuur moet uitgereikt zijn vóór de vijftiende dag volgend op de maand waarin de prestatie is verricht.

In sommige gevallen gelden aangepaste regels voor factureren.

Het kabinet heeft de wijziging van het btw-tarief opgenomen in het Belastingplan 2019. De Eerste Kamer moet nog akkoord gaan met de wijziging. Daarna is de verhoging van het lage btw-tarief officieel.

Kijk hier voor voorbeelden om te weten wanneer je welk tarief moet toepassen.

Bron: VNO-NCW.

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij