WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Brancheverduurzamingsplan verpakkingen CBM is goedgekeurd

De overheid wil de belasting van het milieu door verpakkingsmateriaal verminderen en verplicht branches een brancheverduurzamingsplan in te leveren (Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022). In de plannen staan concrete en meetbare hoogst haalbare doelen om product-verpakkingscombinaties te verduurzamen, gebaseerd op de prestaties van de koplopers uit de branche.

De hoogst haalbare doelen worden onder regie van het Kennisinstituut Duurzame Verpakkingen (KIDV) getoetst door een commissie van wetenschappers. Het KIDV-bestuur stelt uiteindelijk de verduurzamingsplannen vast. Voor de branches, die zelf geen verduurzamingsplan hebben ingediend, stelt het KIDV hoogst haalbare doelen op.

Voor het opstellen van dit plan heeft CBM vorig jaar een enquête gehouden en veel leden hebben de enquête ingevuld. CBM heeft naar aanleiding hiervan realistische doelen opgesteld. Deze zijn inmiddels goedgekeurd door het KIDV.

Dit zijn de doelstellingen:

  1. In 2018 bestaat 75% van het verpakkingskarton uit gecertificeerde vezels of bestaat het voor 80% uit gerecyclede vezels
  2. In 2018 ligt het percentage leden dat gebruik maakt van dekens op 35%
  3. Het percentage van de leden dat karton gescheiden aanlevert aan de afvalverwerker ligt in 2018 op 90%

Voor meer informatie over de verduurzamingsplannen en voor het volledige plan van CBM: https://www.kidv.nl/6952/kidv-stelt-vier-nieuwe-brancheverduurzamingsplannen-vast.html?ch=DEF

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij