WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Branche-RIE meubelindustrie en interieurbouw weer erkend

De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) is het startpunt voor het in kaart brengen van de arbeidsomstandighedenrisico’s in een bedrijf. Elk bedrijf met personeel moet een RIE hebben. Dit is een verplichting uit de Arbowet. Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) controleert op het aanwezig zijn van een RIE.

De branche-RIE voor de meubelindustrie en interieurbouw is een digitale vragenlijst over de arbeidsomstandigheden in een bedrijf. Vragen gaan bijvoorbeeld over machineveiligheid, gevaarlijke stoffen, fysieke belasting. Uit de antwoorden op de vragenlijst volgt een plan van aanpak.

Recent is de branche-RIE aangepast aan nieuwe wetgeving. Ook heeft de RIE weer een erkenning gekregen. Dit betekent dat bedrijven met minder dan 25 werknemers over de ingevulde RIE geen toets meer door een Arbodienst of gecertificeerd kerndeskundige hoeven te laten uitvoeren.

Ga naar de branche-RIE: www.rie.nl, branche-RIE voor meubelindustrie (ook voor interieurbouw)

De branche-RIE werd ontwikkeld door sociale partners: FNV Bouw, CNV Vakmensen en CBM, Koninklijke branchevereniging voor interieurbouw en meubelindustrie.

Contactpersoon CBM/Nelleke Versloot/T 023 515 88 60

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij