WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Boetes voor ontbreken explosieveiligheids- document

Verwerkt u hout? Gebruikt u lakken of lijmen? Dan moet u een explosieveiligheidsdocument (EVD) hebben. En u moet voldoen aan de ATEX-wetgeving.

Risico op brand en explosies
ATEX staat voor Atmosphere Explosible, oftewel explosieve atmosfeer. Het doel van de wetgeving is het voorkomen van gas- en stofexplosies. Vaak wordt gedacht dat een explosie zich alleen voordoet indien er direct vuur aanwezig is, maar wanneer er teveel houtstof in de lucht aanwezig is, is er al een risico op explosies.

Controles
Voorheen lag de nadruk bij controles van Inspectie SZW (voormalige Arbeidsinspectie) nog op voorlichting, nu zijn er berichten van leden dat er boetes worden gegeven. Ook verzekeringsmaatschappijen worden steeds scherper op ATEX-wetgeving bij uitbetalen bij schades.

Wat kunt u doen?
Als eerste is het van belang dat u de concentratie houtstof in de fabriek zo laag mogelijk houdt. Wanneer u voetstappen op de grond kunt zien, is de concentratie zeker te hoog. Schoonmaken doet u door te stofzuigen. Niet vegen want dan waait het stof op en komt het juist in grote hoeveelheden in de lucht.

Verder bepaalt u in welke zones een explosieve atmosfeer aanwezig kan zijn (risicobeoordeling). U moet voorkomen dat hier ergens vonken ontstaan. In ruimtes waar u lak of lijm opslaat is vaak vonkvrije apparatuur en verlichting nodig.

In onderstaande link leest u meer over de ATEX-wetgeving en de te nemen maatregelen: http://www.skh.org/index.cfm?pid=190

Hier kunt u klikken op ‘Download programma ATEX-leidraad’. Om in te loggen heeft u uw sociaal fonds nummer nodig. Wanneer u dit programma invult, krijgt u aan het eind het explosieveiligheidsdocument. Sommige leden lukt het niet om het programma succesvol te installeren, wij werken momenteel hard aan een oplossing. Zodra de oplossing is gevonden brengen wij u op de hoogte. 

 

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij