WORD LID BEL ONS MAIL ONS

BIA-bijeenkomst over Robotisering levert toekomstvisie op

Donderdag 18 mei was de derde workshop in het kader van de Branche Innovatie Agenda. Het thema was robotisering. Samen met TNO onderzochten de deelnemers, voornamelijk interieur- en meubelproducenten, hoe en in welke mate nieuwe robot-technologie voor de meubelbranche ingezet kan worden.

Onder leiding van Gregor van Baars (TNO) werden de huidige productieprocessen en de problemen daarbij vergeleken. Grote uitdagingen zijn vooral de toenemende productvariatie en doorloopsnelheid, als ook de flexibiliteit om daar mee om te gaan. Vervolgens werd duidelijk dat robotisering meer is dan alleen nieuwe technologie en dat het draait om een slimme implementatie daarvan. Het herzien van productieprocessen en het optimaal gebruik maken van data zijn belangrijke onderdelen hiervan.

De deelnemers hebben een toekomstvisie opgesteld en gediscussieerd over concrete innovaties. Zij benoemden o.a. het handling van productonderdelen, interne logistiek en schuren (fysiek zwaar en repetitief werk) als mogelijke punten waar automatisering een verschil kan gaan maken. Er liggen kansen om gezamenlijk robots te ontwikkelen, zodat ontwikkelingskosten kunnen worden gedeeld. Dit kan bijvoorbeeld worden vormgegeven in demoprojecten, waarin robots direct in de praktijk worden toegepast. Dit helpt ook voor het uitwerken van een concrete business case, zodat duidelijk wordt welke kosten en baten met robotisering gemoeid gaan.

De volgende sessie uit de reeks innovatie workshops gaat over het thema standaardisatie. Op 15 juni buigt de meubelbranche zich samen met experts van TNO over het vraagstuk hoe met afspraken over gegevensuitwisseling een betere samenwerking binnen de branche te bewerkstelligen is. Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor deze bijeenkomst. Meld je hier aan.

Het doel van de Branche Innovatie Agenda is het gezamenlijk opzetten van innovatieprojecten om de Nederlandse meubel- en interieurbouwbranche te blijven vernieuwen en toekomstbestendig te houden.

Adviseurs

Kees Hoogendijk
Innovatie & buitenland (directeur)
  023 515 88 00
mail mij

Marc Mulder
Adviseur vakopleiding en scholing
  023 515 88 00
mail mij