WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Betere doorstroom vmbo-leerlingen naar mbo

Vanaf 2020 kunnen vmbo-leerlingen gemakkelijker doorstromen naar het mbo. Door dit wettelijk vast te leggen, kunnen leerlingen dan op hun vmbo-school al starten met hun vervolgopleiding in het mbo.

Al in 2008 begonnen verschillende scholen met experimenteren van de doorlopende leerroute. Dit leverde positieve ervaringen op. Daarom gaan onderwijsministers Van Engelshoven en Slob de wet aanpassen om dit plan tot verdere uitvoering te brengen.

Soepel doorstromen
De ministers vinden het belangrijk dat jongeren soepel doorstromen vanuit het vmbo naar een vervolgopleiding op het mbo. Voor sommige jongeren is de overstap lastig of erg groot. Dit wetsvoorstel moet zorgen voor een passende overstap voor iedere jongere. Dit moet uitval voorkomen.

Doorlopende leerroute
Om een soepele overgang van het vmbo naar het mbo te creëren en om barrières weg te nemen, kunnen scholen vanaf 2020 één doorlopende leerroute vmbo-mbo aanbieden. Bij een doorlopende leerroute bieden scholen een gezamenlijk onderwijsprogramma aan. Dit gaat in vanaf de bovenbouw van het vmbo tot en met het mbo-diploma. Gedurende deze route kan het onderwijs verdiept, verrijkt of versneld worden. De leerroute kan verzorgd worden op een vmbo- en of mbo-school.

Vormgeving
Scholen mogen de leerroutes zelf vormgeven. Zo kan een deel van de jongeren bijvoorbeeld vanuit een vmbo-school de mbo-opleiding volgen. Zo voorkom je overstap problemen en hoeven jongeren niet te wennen aan een nieuwe omgeving en nieuwe docenten. Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld een meer geleidelijke overgang naar het mbo. Hierbij starten de jongeren in de bovenbouw van het vmbo al met lessen op het mbo.

Adviseurs

Kees Hoogendijk
Innovatie & buitenland (directeur)
  023 515 88 00
mail mij