WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Betere arbeidsvoorwaarden voor gedetacheerde werknemers uit de EU

Gedetacheerde werknemers uit de EU die voor hun buitenlandse werkgever tijdelijk in Nederland komen werken, krijgen straks recht op meer aanvullende arbeidsvoorwaarden. Het belangrijkste uitgangspunt is gelijke beloning voor gelijk werk op dezelfde plaats.

De bestaande detacheringsrichtlijn wordt uitgebreid om gedetacheerde werknemers beter te beschermen. Het gaat onder andere over extra bepalingen met betrekking tot huisvesting en aanvullende vergoedingen. Wanneer een werknemer meer dan twaalf maanden in Nederland heeft gewerkt, dan wordt bijna het hele Nederlandse wettelijke regime van toepassing. Het ontslagrecht en bedrijfspensioenregelingen blijven er wel van uitgezonderd.

Voor gedetacheerde uitzendkrachten betekent dit dus dat hun rechten grotendeels worden gelijkgetrokken met die van nationale uitzendkrachten. Ten aanzien van de naleving ervan, blijven uitzendbureaus verantwoordelijk voor hun werknemers. Ook in het geval wanneer een uitzendkracht door de opdrachtgever wordt doorgezonden naar een tweede opdrachtgever.

De herziene detacheringsrichtlijn moet uiterlijk 30 juli 2020 door Nederland geĆÆmplementeerd zijn. De wijzigingen in de richtlijn zijn hier te vinden.

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij