WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Belastingdienst keurt opdrachtovereenkomsten CBM ter vervanging VAR goed

Op 6 september 2016 heeft de Belastingdienst de door CBM voorgelegde overeenkomsten van opdracht en aanneming van werk voor het werken met zzp’ers goedgekeurd. U kunt deze opvragen bij CBM.

Afhankelijk van de werkzaamheden kan de zzp’er gebruik maken van de overeenkomst van opdracht (werkvoorbereider/calculator/tekenaar/ICT-professional) of de overeenkomst aanneming van werk (montage).

Bij de beoordeling door de Belastingdienst is gekeken naar de artikelen die van belang zijn voor de vraag of er sprake is van loondienst. Die artikelen zijn geel gemarkeerd en mogen niet gewijzigd worden. Andere artikelen mag u wel veranderen, zo lang ze niet in strijd zijn met de gemarkeerde artikelen.

Om niet bij elke opdracht of ieder project een nieuwe overeenkomst op te hoeven stellen, kunt u verwijzen naar de modelovereenkomst waar u mee werkt. U kunt de modelovereenkomst als bijlage meesturen of u kunt verwijzen naar het kenmerknummer van de modelovereenkomst. U kunt bijvoorbeeld een projectformulier gebruiken, waarin u verwijst naar de goedgekeurde modelovereenkomst. Deze kunt u tevens bij ons opvragen.

Zekerheid ten aanzien van het afdragen van loonheffingen heeft u alleen indien gewerkt wordt conform de overeenkomst. Een incidentele afwijking van de geel gemarkeerde bepalingen leidt echter niet meteen tot loondienst. In de overeenkomst voor monteurs staat bijvoorbeeld dat zij met eigen gereedschap moeten werken. Als de monteur een keer een bepaald gereedschap is vergeten en leent van de opdrachtgever, dan is hij niet ineens in loondienst.

Werk niet te lang met dezelfde zzp’er
De Belastingdienst maakt bij de overeenkomst voor monteurs een voorbehoud: Als de zzp’er gedurende langere tijd (nagenoeg) geen andere opdrachtgevers heeft, dan kan de afhankelijkheid van u zodanig groot worden dat u toch loonheffingen moet betalen. Let op dat u niet te lang met dezelfde zzp’er werkt en controleer zo nodig of de zzp’er andere opdrachtgevers heeft.

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 42
mail mij