WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Belangrijke arbeidsrechtelijke wijzigingen op een rij

Vanaf begin augustus is er één en ander veranderd op het gebied van arbeidsvoorwaarden. De wijzigingen hebben te maken met de wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en de wet betaald ouderschapsverlof. Het doel is om de positie van de werknemer te verbeteren. Hieronder zetten we de definitieve wijzigingen op een rij.

Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
Deze wet is per 1 augustus van kracht. We hebben hier al eerder over bericht in dit artikel
Zo moet bijvoorbeeld de informatievoorziening over de arbeidsvoorwaarden verbeterd worden en de werktijden moeten meer voorspelbaar zijn. Er zijn vier wijzigingen:

1. Een uitgebreidere informatieverstrekkingsplicht aan de werknemer.
2. Geen verbod op nevenwerkzaamheden, tenzij er een geldige reden is (objectieve rechtvaardigingsgrond).
3. Verplichte opleidingen dienen kosteloos aan de werknemer te worden aangeboden.
4. De werknemer heeft het recht om jou als werkgever te vragen om een meer voorspelbaar arbeidspatroon.

Voor uitgebreide informatie, inclusief voorbeelden over de bovengenoemde wijzigingen, kun je deze factsheet van de rijksoverheid downloaden.

Wet betaald ouderschapsverlof
Per 2 augustus is het betaald ouderschapsverlof voor werknemers ingevoerd. Ouders die in loondienst werken, hebben recht op 9 weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Deze kunnen alleen worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. De werknemer krijgt dan 70% van het dagloon.

Dit verlof geldt ook voor werknemers van wie hun kind op 2 augustus 2022 jonger dan 1 jaar is. Het volledige recht op ouderschapsverlof (26 maal de arbeidsduur per week) mag nog niet zijn opgenomen. Ook in deze situatie kan alleen het betaald ouderschapsverlof worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind.

De invulling van het verlof wordt samen met de werknemer besproken. De aanvraag voor de uitkering wordt na afloop van het verlof bij UWV ingediend.

Let op, het betaald ouderschapsverlof en het geboorteverlof zijn afzonderlijke regelingen en bestaan naast elkaar. Hier vind je nog eens de informatie over het (aanvullend) geboorteverlof dat wij destijds hebben gepubliceerd.

Bij vragen staat de juridische afdeling voor je klaar!

Adviseurs

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij