WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Beëindigen slapende dienstverbanden: verplicht of niet?

Nee, maar wel voordeliger. Sinds de invoering van de transitievergoeding kiezen veel werkgevers ervoor om het dienstverband van een langdurig zieke werknemer niet te beëindigen, zodat er geen transitievergoeding betaald hoeft te worden.

Nu bekend is dat de transitievergoeding vanaf 1 april 2020 door het UWV gecompenseerd wordt, lijken enkele rechters ineens het idee te hebben opgevat dat werkgevers verplicht zijn of moeten worden het dienstverband te beëindigen en een transitievergoeding te geven.

De wet kent echter geen verplichting voor werkgevers om het dienstverband met een langdurig zieke werknemer te beëindigen. Gelukkig zijn er ook nog rechters die dit bevestigen. Het kan wel voordeliger zijn om eerder een beëindiging te realiseren, omdat niet méér aan compensatie zal worden betaald dan de transitievergoeding waar een werknemer recht op zou hebben op het moment dat de loondoorbetalingsplicht eindigt na 2 jaar ziekte.

De transitievergoeding die je als werkgever moet betalen, wordt berekend over de tijd totdat de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt. In het geval van een slapend dienstverband zal de te betalen vergoeding dan waarschijnlijk hoger zijn dan de compensatie.

Het is dus niet verplicht om het dienstverband te beëindigen, maar het kan wel verstandig zijn zodat je niet meer hoeft te betalen dan dat je gecompenseerd krijgt.

Omdat er veel zaken over slapende dienstverbanden zijn, is er een grote maatschappelijke behoefte aan een richtinggevend standpunt van de Hoge Raad. Daarom wordt aan de Hoge Raad nu een prejudiciële vraag over dit onderwerp gesteld.

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij