WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Helft van CBM-leden verplicht tot energiebesparende maatregelen

Erkende maatregelenlijst Meubel en hout herzien
Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. Dit geldt voor inrichtingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Dit betreft de helft van onze leden. De Erkende Maatregelenlijsten worden op dit moment herzien. De internetconsultatie is net van start gegaan. Bedrijven kunnen tot 3 november reageren op de concept-lijst. CBM lobbyt samen met de andere houtbranches voor reële maatregelen op deze lijst. Wij hebben bijvoorbeeld aangegeven dat sommige maatregelen in strijd zijn met arbo-of milieu-wetgeving. Ook hebben ons inziens niet alle maatregelen een terugverdientijd van minder dan 5 jaar. Dit is namelijk een voorwaarde voor maatregelen om op de lijst te komen.

Reageer
Het is van belang dat je zelf ook kijkt of de maatregelen reëel zijn in je situatie. Bovendien zul je de maatregelen op korte termijn moeten gaan treffen. De erkende maatregelen van ‘Meubels en hout’ staan op pagina 389 t/m 492. Maatregelen die bij een zelfstandig moment met ‘ja’ worden aangegeven, moeten direct genomen worden. Maatregelen die bij een natuurlijk moment op ‘ja’ staan, hoeven alleen getroffen te worden als er net een gepland of ongepland investeringsmoment is. 

Informatieplicht
Naast de verplichting tot het nemen van alle maatregelen op de lijst, komt er ook een informatieplicht. Je zal zelf de gemeente actief moeten informeren over de genomen maatregelen. Alle bedrijven en instellingen die onder de informatieplicht vallen, moeten uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben getroffen. De Erkende Maatregelenlijsten (EML) zijn het uitgangspunt. Voor de rapportage van de informatieplicht zal het eLoket van RVO.nl begin 2019 worden opengesteld. Lees het Nieuwsbericht informatieplicht energiebesparing van RVO. 

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij