WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Helft van CBM-leden verplicht tot energiebesparende maatregelen

Erkende maatregelenlijst Meubel en hout herzien
Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. Dit geldt voor inrichtingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) per jaar verbruiken. Dit betreft de helft van onze leden. De Erkende Maatregelenlijsten worden op dit moment herzien.

Reageer
Het is van belang dat je zelf ook kijkt of de maatregelen reëel zijn in je situatie. Bovendien zul je de maatregelen op korte termijn moeten gaan treffen. De erkende maatregelen van ‘Meubels en hout’ staan op pagina 389 t/m 492. Maatregelen die bij een zelfstandig moment met ‘ja’ worden aangegeven, moeten direct genomen worden. Maatregelen die bij een natuurlijk moment op ‘ja’ staan, hoeven alleen getroffen te worden als er net een gepland of ongepland investeringsmoment is.

Informatieplicht
Naast de verplichting tot het nemen van alle maatregelen op de lijst, komt er ook een informatieplicht. Je zal zelf de gemeente actief moeten informeren over de genomen maatregelen. Alle bedrijven en instellingen die onder de informatieplicht vallen, moeten uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben getroffen. De Erkende Maatregelenlijsten (EML) zijn het uitgangspunt.Inmiddels is de Tweede Kamer akkoord met het toevoegen van de informatieplicht aan het Activiteitenbesluit Wet milieubeheer. Het wetsvoorstel is voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Het eLoket van RVO.nl zal eind januari 2019 opengesteld worden om de rapportages aan het bevoegd gezag in te dienen.

Adviseurs

Dirk van Deursen
Adviseur innovatie
  023 515 88 00
mail mij