WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Bedrijven gezocht voor Innovatieprestatiecontracten 2016

InnovatiePrestatieContracten (IPC) is een subsidie voor samenwerkende mkb-ondernemingen in dezelfde regio, keten of branche die een meerjarig innovatietraject uitvoeren.

Binnen een IPC-verband voeren 10 tot 20 mkb-ondernemingen (collectieve) innovatieprojecten uit, onder begeleiding van een penvoerder (organisatie die statutair de belangen behartigt van ondernemers). Innovatie, samenwerking en kennisoverdracht staan in dit tweejarige IPC-project centraal.

CBM heeft vernomen dat het ministerie van economische zaken van plan is om de aanvraag voor IPC 2016 te vervroegen naar februari van komend jaar. Bij IPC aanvragen wordt gehandeld volgens het “First come, first serve” Dit betekent dat aanvragen die aan alle criteria voldoen op volgorde van binnenkomst worden toegekend. Het budget van IPC 2015 is ruim drie keer overschreven en er zijn in totaal 26 aanvragen ingediend. Als u met uw bedrijf en andere bedrijven of toeleveranciers wil meedoen aan het IPC 2016 dan is het belangrijk dat u daar nu mee aan het werk gaat.

Heeft u plannen om te innoveren en staan daarin samenwerking en kennisoverdracht centraal? Neem dan contact op met de CBM. Wij kunnen als penvoerder voor u optreden en de IPC aanvraag voor u verzorgen. Wij zoeken minimaal 10 bedrijven die met één of meerdere andere bedrijven samen wil innoveren.

Meer informatie over IPC vindt u hier

Bron: rvo.nl

Adviseurs

Marc Mulder
Adviseur vakopleiding en scholing
  023 515 88 00
mail mij