WORD LID BEL ONS MAIL ONS

‘Bedrijfsleven presteert heel goed bij invulling banenafspraak’

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn verheugd dat het bedrijfsleven – ondanks allerlei uitvoeringsproblemen – voor het tweede jaar op rij ruimschoots het aantal banen voor de doelgroep banenafspraak heeft gehaald. Zij betreuren het echter dat staatssecretaris Klijnsma van SZW voor overheidswerkgevers een quotumheffing in gang gaat zetten omdat zij niet aan de doelstelling hebben voldaan.

Meer dan voldaan
Uit de cijfers van de zogenoemde tweemeting, die de staatssecretaris vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt dat er eind 2016 in totaal 22.554 banen voor mensen met een arbeidshandicap zijn ontstaan. Daarmee is meer dan voldaan aan de totale doelstelling van 20.500 extra banen in het tweede jaar. Werkgevers in de marktsector hebben boven verwachting gepresteerd. Zij hebben in 2016 bijna vijfduizend banen méér gecreëerd dan de doelstelling van 14.000. Uit deze cijfers blijkt de aandacht die individuele werkgevers hebben voor de doelgroep van de banenafspraak.

Uitvoeringsproblemen
Ondanks de goede cijfers lopen werkgevers bij de invulling van de banenafspraak nog altijd tegen uitvoeringsproblemen aan. Uit het recent gepresenteerde 10 punten plan van ‘Op naar de 100.000 banen’, het project van de drie centrale ondernemingsorganisaties, blijkt dat de bureaucratie groot is. Werkgevers ondervinden daarbij hinder van het feit dat te weinig kandidaten op basis van hun kennen en kunnen in beeld zijn bij gemeenten en UWV en dat regelingen niet eenduidig worden toegepast. Ondernemers verdienen een compliment dat zij het desondanks zo goed hebben gedaan, stellen de ondernemingsorganisaties.

Quotum voor overheid
Bij de overheid is de teller in 2016 blijven steken op 3.597 extra banen. Dat hadden er 6.500 moeten zijn. VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland betreuren het dat de staatssecretaris voor de overheid nu het traject inzet dat nodig is voor de activering van een quotumheffing. De ondernemersorganisaties hebben van meet af aan aangegeven geen voorstander te zijn van het quotum. Deze negatieve prikkel draagt niet bij aan extra banen. ‘De aandacht moet juist uitgaan naar het oplossen van de problemen die er zijn in de uitvoering, niet naar het opleggen van sancties’, aldus ondernemingsorganisaties.

Bron: VNO-NCW

Adviseurs

Koninklijke CBM
branchevereniging voor interieurbouw en meubelindustrie
  023-5158800
mail mij