WORD LID BEL ONS MAIL ONS

AVG: corona en de werkvloer… blijf opletten!

Sommige bedrijven overtreden de AVG-regels zonder zich daarvan bewust te zijn. Bijvoorbeeld door in het personeelsdossier vast te leggen dat iemand corona heeft of door de andere personeelsleden over de collega met corona te informeren. In het kader van AVG mag dat niet.

Dus nog even op een rijtje… wat mag je als werkgever niet doen, als het gaat om informeren naar ziekte en de AVG?

  • Je mag niet registreren wie van je werknemers besmet is. Je mag administreren dat iemand ziek is, maar niet wat hij of zij heeft.
  • Je mag het andere medewerkers niet vertellen als iemand besmet is, tenzij de betrokken werknemer hiervoor toestemming geeft of dit zelf al heeft verteld. Het is wel zaak om hier zo open mogelijk over te zijn. Informeren van andere werknemers mag dus alleen met toestemming.
  • Je mag niet informeren naar het verloop van de ziekte. Wel mag je iemand vragen wanneer hij of zij denkt weer aan het werk te kunnen.
  • Je mag werknemers niet op koorts controleren en dat vervolgens registreren of doorgeven.
  • Vragen naar klachten als hoesten en koorts zijn niet toegestaan. Dat mag alleen een (bedrijfs)arts doen. Je mag wel vragen of het al wat beter gaat.

En wat mag wel?

  • Als iemand besmet is, mag je daar met hem of haar over spreken. Je mag het alleen niet administreren.
  • Je mag medewerkers vragen of ze op reis zijn geweest en waarnaartoe. Op basis daarvan kun je voorzorgsmaatregelen nemen, zoals verplicht thuis laten werken.
  • Je kunt medewerkers voorlichten over de symptomen van het virus en over belangrijke voorzorgsmaatregelen, zoals geregeld handen wassen (gedurende 20 seconden), afstand houden en niezen en hoesten in de elleboog. 
  • Communiceer zo open mogelijk met elkaar, maar vraag altijd toestemming aan de betrokken medewerker.

Bekijk voor meer verplichtingen van werkgever en werknemer ook ons coronadossier.

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij