WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Arbeidsovereenkomst regelen via WhatsApp

Social media hebben grote invloed in het dagelijkse leven. Dat gaat niet alleen gepaard met een verslaving aan social media, maar het levert ook juridische dilemma’s op. Hierbij kun je denken aan het aangaan of beëindigen van een arbeidsovereenkomst via WhatsApp. Is dit bijvoorbeeld juridisch mogelijk?

Het sluiten van een arbeidsovereenkomst
Normaal gesproken doe je als werkgever een schriftelijke aanbod (op papier) aan je (toekomstige) werknemer. Wanneer hij/zij het eens is met de voorwaarden in het contract, aanvaardt hij het (vaak middels een handtekening) en ontstaat er een arbeidsovereenkomst. Via WhatsApp is dit net even anders. Het is belangrijk om te weten dat het sluiten van een arbeidsovereenkomst in principe vormvrij is. Dit betekent dus dat het mogelijk is om zelfs via WhatsApp een arbeidsovereenkomst te sluiten. Als er sprake is van aanbod en aanvaarding is de arbeidsovereenkomst een feit. Een ‘appje’ met het bericht dat je de arbeidsovereenkomst accepteert, volstaat dus.

Er dient wel een kleine kanttekening gemaakt worden. Doordat een dergelijke arbeidsovereenkomst via WhatsApp tot stand komt, is het lastig om de precieze inhoud van de arbeidsovereenkomst aan te geven, omdat er steeds gewacht moet worden op een reactie van de wederpartij. Daarnaast ontstaat er al gauw een onoverzichtelijke situatie door de hoeveelheid appjes.   

De beëindiging van de overeenkomst
Het is mogelijk om een arbeidsovereenkomst te beëindigen via WhatsApp, alleen daar komen daar wel een aantal dingen bij kijken. Het is belangrijk om te weten dat je alleen schriftelijk (ook elektronisch) kan opzeggen. Een mondelinge beëindiging is dus ongeldig. Bovendien is het noodzakelijk dat je kan aantonen dat deze beëindiging tijdig is aangekomen. Via WhatsApp kan je denken aan de ‘vinkjes’ of aan de reactie van de wederpartij op dat bericht. Zonder deze aanwijzingen is het lastig om aan te tonen of deze schriftelijke opzegging de wederpartij heeft bereikt. Daarom is het verstandig een opzegging alsnog via aangetekende post en/of mail te sturen. Een werkgever kan overigens alleen opzeggen met toestemming van het UWV.    

Een opzegging door de werknemer via WhatsApp is niet altijd rechtsgeldig en handig. Het moet voor jou als werkgever duidelijk zijn dat jouw werknemer dit zegt (en niet iemand anders). Ook moet uit omstandigheden blijken dat de werknemer daadwerkelijk wil opzeggen (denk aan de intentie van de werknemer). Dit is vrij lastig te ‘controleren’ middels een appje, waardoor het niet aan te raden is om deze manier te gebruiken.

Kortom, het is mogelijk om een arbeidsovereenkomst via WhatsApp te sluiten of te beëindigen, maar daarbij moet je meer regels in achtnemen. WhatsApp is zeker handig voor de dagelijkse communicatie, maar wat betreft een arbeidsovereenkomst kun je je beter beperken tot de ‘traditionele’ manieren: met elkaar het gesprek aangaan en dat schriftelijk bevestigen.  

Adviseurs

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij