WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Arbeidsmarkt verslechtert

Twee derde van de werkgevers heeft de afgelopen jaren de arbeidsmarkt zien verslechteren​67 procent ondervindt grotere problemen bij het vinden van geschikt personeel. 35 procent vindt het steeds moeilijker om personeel vast te houden. 39 procent ondervindt juist grotere moeilijkheden bij het ontslaan van personeel. De gegroeide problemen hangen zowel samen met de krappere arbeidsmarkt als met ingewikkelde wet- en regelgeving.

Een en ander blijkt uit de arbeidsmarktenquête 2017 van werkgeversvereniging AWVN.

De problemen die werkgevers ondervinden zijn groter dan gedacht. Niet alleen is de krapte ‘breder’ dan alleen ‘ambachtelijk opgeleiden’ – technici, programmeurs enz. – ook liggen de oplossingen niet voor de hand. Dat komt omdat ze pas op langere termijn resultaat opleveren zoals het invoeren van duurzame inzetbaarheid, of rechtstreeks voortvloeien uit wet- en regelgeving, bijvoorbeeld loondoorbetaling bij ziekte.

Bekijk het AWVN-rapport Arbeidsmarkt 2017

Bron: AWVN

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij