WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Arbeidsinspectie gaat controleren!

Vanaf januari 2022 gaat de Arbeidsinspectie in onze sector controleren, met name bij bedrijven met 5 tot 19 werknemers. Er zal worden gevraagd naar de RI&E en andere zaken die alle werkgevers verplicht zijn om te hebben.
Zie ook deze eerdere nieuwsartikelen:

Toelichting van de Arbeidsinspectie:
Werkgevers die actief met deze documenten werken beheersen de risico’s in hun bedrijf beter. Dit heeft een positief effect op de veiligheid en gezondheid van medewerkers en leidt tot minder uitval, ongevallen en lagere kosten.

Waarom gaat de Inspectie controleren?
Het doel van deze controle is ervoor te zorgen dat werknemers in de meubelindustrie gezond en veilig kunnen werken. Arbozorg vormt hiervoor de basis. Jaarlijks vinden op de werkvloer vele ongevallen plaats, helaas ook met fatale afloop. Ook worden mensen ziek door hun werk. De Inspectie SZW wil dat tij keren, te beginnen door te stimuleren dat bedrijven aan de slag gaan met preventieve maatregelen.

Uit onderzoek blijkt dat slechts een derde van de bedrijven een RI&E, preventiemedewerker, bedrijfshulpverlening en een contract heeft met een arbodienstverlener. De Inspectie SZW wil dat dit aantal sterk omhoog gaat, omdat veilig en gezond werken van levensbelang zijn. Vooral kleinere bedrijven met minder dan 25 werknemers hebben de basis van hun arbozorgbeleid vaak onvoldoende uitgewerkt. Ook gebeuren er in kleinere bedrijven relatief vaker ernstige ongevallen. Door de gevaren op de werkplaats goed te inventariseren en aan te pakken, kan worden voorkomen dat werknemers slachtoffer worden van een arbeidsongeval of ziek worden door hun werk.

Hoe gaat de Inspectie SZW controleren?
Het inspectieproject bestaat uit een aantal stappen. Werkgevers ontvangen begin 2022 een brief van de Inspectie SZW waarin wordt uitgelegd aan welke verplichtingen bedrijven moeten voldoen. Daarin staan handvatten om zaken in jouw bedrijf op orde te brengen. Vervolgens zal de Inspectie een aantal bedrijven selecteren en verzoeken om diverse documenten schriftelijk aan te leveren aan een inspecteur. De inspecteur beoordeelt de documenten inhoudelijk en bekijkt of wordt voldaan aan de verplichtingen uit de Arbowet. Het kan zijn dat de inspecteur aanleiding ziet om een bedrijf te bezoeken, waarbij rekening wordt gehouden met de richtlijnen van het RIVM.

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij