WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Allview, Europees Netwerk beroepsonderwijs en scholing

Allview is een Europees netwerk dat zich inzet voor voldoende en goedgeschoold personeel in de hout- en meubelindustrie. Het netwerk bestaat uit 8 Europese landen en 22 internationale trainingsinstituten.

Vanuit Nederland zijn het Hout- & Meubileringscollege (HMC) en Koninklijke CBM als deelnemer bij het project betrokken. Door de intentieverklaring in te vullen kun je als bedrijf ook deel uitmaken van het internationale Allview-netwerk.

Op 13 en 14 maart zijn er bijeenkomsten in het HMC over nieuwe techniek, robotisering en het gebruik van de hololens bij machine-instructies op maat.

Over Allview
Allview is een van de eerste internationale CoVE (Centre of Vocational Excellence)-projecten. Binnen deze samenwerking van bedrijven, opleidingsinstituten, studenten, werkzoekenden en overheidsinstellingen worden oplossingen bedacht voor de uitdagingen waar de hout- en meubelsector in Europa mee te maken heeft.

Doelgroepen Allview:

 • Studenten en docenten in technisch en beroepsonderwijs en -opleiding (VET en TVET – EQF 4 en EQF 5)
 • Studenten en docenten in het hoger onderwijs (EQF 6 en hoger)
 • Onderwijsinstellingen
 • Werkzoekenden
 • Managers, leidinggevenden en medewerkers van hout- en meubelbedrijven in heel Europa
 • Brancheorganisaties uit de sectoren timmer- en meubel en interieur

Voldoende personeel

 • Bedrijven kunnen vacatures plaatsen op Europese kaart met bedrijven en onderwijsinstellingen uit de branche.
 • Werkzoekenden kunnen internationaal zoeken naar een passende baan.
 • Goedgeschoold personeel.
 • Medewerkers van bedrijven en studenten vinden op het Allview Learningplatform kennis over thema’s circulaire economie, industrie 4.0, active assisted living (AAL) en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • Bedrijven en onderwijsinstellingen vinden nieuwe tools en lesmethoden, gebruikmakend van augmented en virtual reality en 3D-printen.

Internationaal netwerk vergroten

 • Zichtbaarheid van bedrijf vergroten door deelname op Europese kaart.
 • Een breed scala aan mobiliteitsacties voor studenten en docenten en bedrijven.
 • Kennisuitwisseling en mogelijkheden voor stages op Europees niveau.
 • Een blauwdruk voor samenwerking op het gebied van training en opleiding in de hout- en meubelsector in de EU.
 • Beïnvloeding van Europees beleid via stakeholdermeetings.
 • Toegang tot best practices uit Europa op gebied van circulaire economie, industrie 4.0, AAL en inclusie van werknemers op arbeidsmarkt.


Doe mee en word Allview-partner
Door deze intentieverklaring te ondertekenen en te retourneren (allview@hmcollege.nl) maakt je deel uit van het internationale Allview-netwerk.

Allview kennis-, netwerk- en inspiratiesessies
Op 13 en 14 maart zijn er bijeenkomsten in het HMC over nieuwe techniek, robotisering en het gebruik van de hololens bij machine-instructies op maat.

Programma 13 maart 2023 (HMC Rotterdam, Erasmuspad 10)
16:15 uur – Inloop  
16:30 uur – Peter Van Wijk uitvaartkisten – Robotisering: kansen en uitdagingen 
17:30 uur – Bram van de Wege – VTI Waregem – Hololens: machine-instructies op maat t.b.v. kwaliteit en tijdsbesparing in bedrijven: kennisoverdracht + zelf ervaren 
18:30 uur – Diner

Programma 14 maart 2023 (HMC Amsterdam, Arlandaweg 173-175)
16:00 uur – Inloop
16:15 uur – Bram van de Wege – VTI Waregem – Hololens: machine-instructies op maat t.b.v. kwaliteit en tijdsbesparing: kennisoverdracht + zelf ervaren
17:15 uur – Diner  
18:00 uur – HvA Robotlab: kansen voor de inzet van robots bij de transitie naar circulariteit in de hout- en meubelindustrie 
19:00 uur – Einder

Aanmelden kan vóór 8 maart via allview@hmcollege.nl.

Adviseurs

Kees Hoogendijk
Innovatie & buitenland (directeur)
  023 515 88 00
mail mij