WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Akkoord cao Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017

Na één informeel overleg en twee cao-onderhandelingsrondes is de onderhandelingsdelegatie van CBM tot overeenstemming gekomen met de vakbonden – FNV en CNV vakmensen – over een eenjarige cao.

Het onderhandelingsresultaat houdt in: verlenging van de cao met 1 jaar (1 januari 2017 tot en met 31 december 2017). Met ingang van 1 maart 2017 is er een loonsverhoging van € 30,- per maand op een voltijdsalaris en per 1 augustus 2017 is er een loonsverhoging van 0,5% overeengekomen.

Uitgaande van een gemiddelde loonsom betekent deze afspraak een gemiddelde structurele stijging van 1,6%. Voor 2017 is het effect een stijging van gemiddeld 1,13%, omdat de stijgingen niet per 1 januari 2017 maar in de loop van 2017 worden doorgevoerd. Voor de lagere lonen valt de stijging hoger uit en voor de hogere lonen dus wat lager. Dat komt door het nivellerende effect van een vast bedrag per maand per 1 maart 2017.

Met dit resultaat hebben we een loonsverhoging afgesproken op de gemiddelde contractloonstijging.
Onder de huidige verbeterde vooruitzichten op macroniveau is de verwachting dat de gemiddelde loonstijging in Nederland in 2017 minimaal op 1,7% uit zal komen.

Besloten is uitsluitend afspraken te maken over de loonparagraaf, omdat in het vorige cao akkoord een aantal protocol-afspraken zijn gemaakt, die nu verder worden uitgewerkt en op enig moment zullen worden geïmplementeerd in de cao. Het gaat om de volgende projecten: Duurzame inzetbaarheid, Functiegebouw, Modernisering en vereenvoudiging cao-teksten. Met dit akkoord wordt de projectgroepen tijd geboden om tot resultaten te komen op deze belangrijke onderwerpen en deze resultaten in te bedden in de cao.

Voor de redactie:
Contactpersoon: Dick Roodenrijs,
lid van de onderhandelingsdelegatie van de CBM T 023 515 88 42 – E roodenrijs@cbm.nl.

Adviseurs

Marleen Pouwels
Communicatiemanager/ events/officemanager
  023-5158815
mail mij