WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Zijn afspraken via WhatsApp rechtsgeldig?

WhatsApp is tegenwoordig een veel gebruikt communicatiemiddel. Regelmatig worden er afspraken  gemaakt via WhatsApp. Berichten die je verstuurt via dit medium worden ook steeds vaker geaccepteerd als bewijsmateriaal. Uit de rechtspraak blijkt dat werkgevers WhatsApp gebruiken om bijvoorbeeld het ontslag aan te zeggen of een arbeidsovereenkomst niet te verlengen. Ook komt het voor dat werknemers zich ziekmelden via WhatsApp.

De vraag is of een WhatsApp bericht rechtsgeldig is en of het voldoet aan het schriftelijkheidsvereiste.

De hoofdregel is dat een overeenkomst vormvrij gesloten mag worden. Dat wil zeggen mondeling, schriftelijk of op andere wijze. Uit de overeenkomst moet wel blijken dat de verklaring van het aanbod en de aanvaarding in overeenstemming zijn met de wil van de persoon die akkoord gaat.

Wanneer sprake is van een vormvrije overeenkomst, dan is een afspraak die via WhatsApp is verzonden rechtsgeldig. Nu is de vraag of een WhatsApp bericht rechtsgeldig is als het gaat om een overeenkomst met het schriftelijkheidsvereiste. Is bijvoorbeeld een ingebrekestelling rechtsgeldig wanneer het via WhatsApp is verstuurd?

Aan het begrip ‘schriftelijk’ wordt een ruime uitleg gegeven. Als de lijn van het gebruik van e-mail wordt doorgetrokken naar WhatsApp, dan zouden WhatsApp berichten moeten leiden tot rechtsgeldige communicatie. In de rechtspraak moet hierover nog meer duidelijkheid komen.

Met betrekking tot bewijs kan met een WhatsApp bericht wel duidelijk worden aangetoond dat de ontvanger een bericht heeft ontvangen (twee vinkjes) en heeft gelezen (blauwe vinkjes).

Wil je 100% zekerheid hebben dat je een overeenkomst rechtsgeldig sluit, dan adviseren wij om een met de hand ondertekende overeenkomst op papier of een gescande overeenkomst te versturen.

 

Adviseurs

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158842
mail mij