WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Afschaffing Sectorale WW premie 2020

Onderdeel van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is het afschaffen van sectorale WW-premies door premiedifferentiatie naar het soort contract (vast of tijdelijk) met ingang van 2020.

Minister Koolmees wil de sectorale WW premie afschaffen, omdat de sectorindeling voor de premieheffing sterk verouderd is, de huidige economie niet weerspiegelt en beperkte prikkels biedt om werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid te voorkomen.

Hoe de afschaffing van de sectorale WW premie aan die doelstelling bijdraagt, anders dan de veronderstelling dat een hogere WW premie voor werknemers met tijdelijke contracten het in dienst nemen van vaste werknemers zou moeten bevorderen, wordt niet duidelijk.

Maar omdat de belastingdienst het nu vooral heel zwaar heeft met het sectoraal indelen van ondernemingen en de afhandeling van verzoeken tot herindeling, past Minister Koolmees per direct de volgende wijzigingen toe:

  • Verzoeken tot wijzigingen in de indeling op verzoek van de werkgevers zijn met terugwerkende kracht vanaf 29 juni jl. niet meer mogelijk.
  • Gesplitste aansluitingen voor verschillende soorten werkzaamheden zijn niet meer mogelijk
  • Concernaansluitingen en aansluitingen van nevenbedrijven en neveninstelling zijn niet meer mogelijk voor nieuwe gevallen.

De wijzigingen hebben geen effect op de wijze waarop werkgevers nu ingedeeld zijn.

Heeft u vragen over de indeling van uw bedrijf dan horen we dat graag via E jur@cbm.nl

 

 

 

 

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij