WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Afschaffen subsidieregeling praktijkleren dupeert ondernemers

Vóór de zomervakantie werd duidelijk dat onderwijsminister van Engelshoven van plan is de subsidieregeling Praktijkleren af te schaffen. De subsidie (2.587 euro per leerling) is bedoeld voor MKB-ondernemers die hun bedrijf openstellen om BBL-leerlingen te begeleiden bij het leren van een vak. De minister, die moet bezuinigen op haar portefeuille, misbruikt in onze ogen de krapte op de arbeidsmarkt. Zij denkt dat ondernemers ook zonder subsidie leerlingen blijven opleiden. Maar dat is een misvatting. Onderzoek toont namelijk aan dat zeker 40.000 opleidingsplaatsen bij leerbedrijven verdwijnen als de minister haar plan doorzet.

In het bedrijfsleven is commotie ontstaan over de voornemens van de minister. Gelukkig lijkt de voor het MKB zo belangrijke BBL-opleiding, die tijdens de crisis was weggezakt, weer uit het dal te komen. En juist nú trekt de minister de stop uit het bad. Dat vinden wij echt onbegrijpelijk. Daarmee dupeert zij niet alleen tienduizenden MKB-ondernemers, die al vele jaren lang als erkend leerbedrijf jongeren opleiden, maar zij blokkeert tevens de toekomst van 40.000 jongeren, die straks geen leerbedrijf kunnen vinden om hun vakopleiding af te ronden.

Koninklijke CBM heeft samen met MKB-Nederland, VNO-NCW en een groot aantal collega branches de handen ineen geslagen om te lobbyen voor behoud van de subsidieregeling. Dankzij dit massale protest heeft de minister vooralsnog de subsidieregeling voor 2019 in tact gelaten, zij het wel tegen een lager tarief. Maar we willen meer. De minister moet deze succesvolle subsidieregeling ook de komende jaren in stand houden. Dat is in het belang van het MKB en de vele BBL-leerlingen. Naar onze mening is het niet te verkopen dat multinationals een ‘dividendbelasting’ cadeau krijgen, terwijl MKB-ondernemers een opleidingssubsidie wordt afgepakt.

Daarom gaan wij komend najaar met alle betrokkenen een manifestatie organiseren bij de Tweede Kamer in Den Haag. Samen met ondernemers uit alle branches moeten wij de politiek wakker schudden, handtekeningen verzamelen, petities aanbieden en gerichte lobbyactiviteiten uitvoeren om de minister en de Tweede Kamer op andere gedachten te brengen. Binnenkort laten wij jullie weten hoe je als ondernemer je steentje kunt bijdragen aan het behoud van deze voor ondernemers zo belangrijke subsidieregeling.

Adviseurs

Kees Hoogendijk
Innovatie & buitenland (directeur)
  023 515 88 00
mail mij