WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020

Wanneer de partner van jouw werknemer is bevallen, heeft jouw werknemer sinds 1 januari 2019 recht op geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week. Dit mag door de werknemer naar eigen wens worden opgenomen binnen maximaal vier weken nadat het kindje thuis is. Deze nieuwe Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) wordt op 1 juli 2020 verder uitgebreid. 

Naast de eerder genoemde werkweek geboorteverlof heeft een werknemer vanaf 1 juli ook recht op aanvullend geboorteverlof van vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur. Hiervoor is wel vereist dat de werknemer de eerste week geboorteverlof al heeft opgenomen. Je betaalt als werkgever gedurende deze verlofdagen 70% van het dagloon. De werkgever krijgt dit op zijn beurt vergoed van UWV. Het aanvragen van zowel het geboorteverlof als het aanvullend geboorteverlof wordt bij UWV gedaan door tussenkomst van de werkgever.

Het is mogelijk om deze dagen op te nemen binnen zes maanden na de geboorte van het kind. Van deze normen mag alleen in het voordeel van de werknemer worden afgeweken. Een werknemer moet het verlof in hele weken aanvragen. In overleg met de werkgever kan hij het aanvullend verlof over een langere periode dan vijf weken spreiden. Ook is het mogelijk om minder dan vijf weken aanvullend geboorteverlof op te nemen.

Het doel van de WIEG is om beide ouders vanaf de geboorte van het kind te betrekken bij de opvoeding ervan en om ouders in staat te stellen om een goede balans te vinden in de zorgtaken. Het (aanvullend) geboorteverlof biedt hen hulp daarin.

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij