WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Aanvraagtermijn subsidieregeling praktijkleren

Als u subsidie aanvraagt in het kader van de subsidieregeling praktijkleren, wordt hierover pas beslist na afloop van het studiejaar waarvoor u subsidie aanvraagt, ook al is de praktijkbegeleiding meestal eerder afgerond. Voor vmbo- en mbo-leerlingen eindigt het studiejaar op 31 juli en voor hbo-studenten, promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s) op 31 augustus.

De termijn om een subsidieaanvraag in te dienen, is beperkt. U moet ervoor zorgen dat uw aanvraag uiterlijk op 15 september vóór 17.00 uur is ingediend. De subsidie wordt per studiejaar verstrekt. Een regulier studiejaar in het vmbo en het mbo loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Een studiejaar in het hbo en voor promovendi en toio’s loopt normaal gesproken van 1 september tot en met 31 augustus.

 

Online aanvragen
Als u wilt profiteren van de subsidieregeling praktijkleren voor leerlingen met een werkleerplaats of praktijkleerplaats in uw onderneming, moet u die online aanvragen. De verwerking van deze subsidie loopt niet – zoals bij de afdrachtvermindering onderwijs het geval was – via de loonaangifte.

Medio december beslissing over subsidie
Binnen 13 weken na 15 september wordt gelijktijdig over alle subsidieaanvragen beslist. Uiterlijk medio december hoort u dus of en hoeveel subsidie u dit jaar ontvangt. De hoogte van het bedrag hangt af van het aantal weken dat u praktijkbegeleiding heeft geboden (of dat een promovendus zijn onderzoek heeft verricht of een toio is ingeschreven bij een universiteit voor zijn opleiding) maar bedraagt maximaal € 2.700. Het bedrag kan lager zijn als u minder weken begeleiding heeft gegeven of als er binnen een bepaalde categorie veel subsidieaanvragen zijn ingediend door werkgevers.

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij