WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Aanvraag lidmaatschap CBM

Het lidmaatschap is aangevraagd door:

Van der Meijden Luxury Interiors bv
Kromme Gat 23
3372 DH  HARDINXVELD-GIESSENDAM
Directie: A.C. van Schoonhoven en A.H. Slob

Eventuele bezwaren tegen toekenning van het lidmaatschap dienen te worden ingediend bij Leendert Tamboer (tamboer@cbm.nl of T 023 515 88 52).

Adviseurs

Marleen Pouwels
Communicatiemanager/ events/officemanager
  023-5158815
mail mij