WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Aanvraag lidmaatschap CBM

Het lidmaatschap is aangevraagd door:

HPG Groningen BV
Rigaweg 2
9723 TH
Groningen

Directie: K. Wouda

Zwartwoud Groningen BV
Rigaweg 2
9723 TH
Groningen

Directie: K. Wouda

Eventuele bezwaren tegen toekenning van het lidmaatschap dienen binnen twee weken te worden doorgeven aan Quirijn van Rooij (vanrooij@cbm.nl  of T 023 515 88 52).

Adviseurs

Marleen Pouwels
Communicatiemanager/ events/officemanager
  023-5158815
mail mij