WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Aanvraag lidmaatschap CBM

Het lidmaatschap is aangevraagd door:

2D&W
Kabelweg 38
1014 BB  Amsterdam
Directie: F. Dekker, E. Danner, B. Hendriks

Eventuele bezwaren tegen toekenning van het lidmaatschap dienen binnen twee weken te worden doorgeven aan Leendert Tamboer (tamboer@cbm.nl of T 023 515 88 52).

Adviseurs

Leendert Tamboer
Account management
  023 515 88 00
mail mij