WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Aanvraag lidmaatschap CBM

Het lidmaatschap is aangevraagd door:

Pastoe
Sleepboot 4
3991 CN Houten
Directie: R.F.C. Stroink

Silex Meubelmakerij
Balloo 26c
9458 TB Balloo
Directie: M. Steen

Eventuele bezwaren tegen toekenning van het lidmaatschap dienen binnen twee weken te worden doorgeven aan Quirijn van Rooij (vanrooij@cbm.nl  of T 023 515 88 52).

Adviseurs

Quirijn van Rooij
Account Manager
  023 515 88 00
mail mij