WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Aanvraag lidmaatschap CBM

Het lidmaatschap is aangevraagd door:

GIB Interieurbouw
Homore Lambostraat 26
1401 VA Bussum

Directie: P.A. Koster

Invorm Interieurbouw
De Vlonder 204
5427 DH Boekel

Directie: P. den Dubbelden

Eventuele bezwaren tegen toekenning van het lidmaatschap dienen binnen twee weken te worden doorgeven aan Quirijn van Rooij (vanrooij@cbm.nl  of T 023 515 88 52).

Adviseurs

Marleen Pouwels
Communicatiemanager/ events/officemanager
  023-5158815
mail mij