WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Aanvraag lidmaatschap CBM

Het lidmaatschap is aangevraagd door:

Menken Werkbladen
Lageweg 32
2222 AG Katwijk

Directie: L.J.M. Menken en E.A.N. Menken

Eventuele bezwaren tegen toekenning van het lidmaatschap dienen binnen twee weken te worden doorgeven aan Quirijn van Rooij (vanrooij@cbm.nl  of T 023 515 88 52).

Adviseurs

Marleen Pouwels
Communicatiemanager/ events/officemanager
  023-5158815
mail mij