WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Aanvraag lidmaatschap CBM

Het lidmaatschap is aangevraagd door:

Interieur Partners
Vaartveld 2
4704 SE ROOSENDAAL
Directie: J.C. van der Heiden

Eventuele bezwaren tegen toekenning van het lidmaatschap dienen te worden ingediend bij Leendert Tamboer (tamboer@cbm.nl of T 023 515 88 52).

Adviseurs

Leendert Tamboer
Account management
  023 515 88 00
mail mij