WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Aanvraag lidmaatschap CBM

Het lidmaatschap is aangevraagd door:

Brandsing Meubelmakers
Keilestraat 9A
3029 BP ROTTERDAM
Directie: de heer F. Brandsen

Eventuele bezwaren tegen toekenning van het lidmaatschap dienen te worden doorgeven aan Leendert Tamboer (tamboer@cbm.nl of T 023 515 88 52).

Adviseurs

Leendert Tamboer
Account management
  023 515 88 00
mail mij