WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Aanvraag lidmaatschap CBM

Het lidmaatschap is aangevraagd door:

C&S Interieurs
Nieuwe Veldenweg 12A
5464 RC MARIAHEIDE
Directie: D. Schepens

Martin en Co
Vliegtuigstraat 12
1095 CL AMSTERDAM
Directie: C. Martin

Eventuele bezwaren tegen toekenning van het lidmaatschap dienen te worden ingediend bij Leendert Tamboer (tamboer@cbm.nl of T 023 515 88 52).

 

Adviseurs

Marleen Pouwels
Communicatiemanager/ events/officemanager
  023-5158815
mail mij