WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET)

Ben je van plan een nieuwe, volledig emissieloze (uitstootvrije) vrachtauto te kopen of te financial-leasen? Vraag dan Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET) aan. Bij operationele lease vraagt je leasemaatschappij subsidie aan om in aanmerking te komen voor de AanZET.

Budget
Het budget voor 2022 is € 13,5 miljoen. De vastgestelde percentages en het maximum subsidiebedrag per categorie lees je in deze tabel.
Het subsidiebedrag is een percentage van de verkoopprijs. Dat is de prijs van het emissieloze vrachtautochassis inclusief af-fabriekopties zoals die op de overeenkomst staan. De omzetbelasting die daarbij inbegrepen is, is hiervan afgehaald.

Voorwaarden  
Wil je subsidie ontvangen? Dan moet je voldoen aan alle voorwaarden van de AanZET. Alleen een nieuwe, volledig emissieloze (uitstootvrije) vrachtauto – in voertuigcategorie N3 of N2 vanaf een gewicht van 4.250 kg – komt in aanmerking voor subsidie.

Wanneer is een vrachtauto nieuw?
Er is sprake van een nieuwe vrachtauto, wanneer – volgens de vermelding in het kentekenregister van de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) – onderstaande gegevens overeenkomen:

  • de datum eerste inschrijving in Nederland;
  • de datum eerste toelating;
  • de datum tenaamstelling op naam van de aanvrager van subsidie.

Aanvragen
DeAanZET is aan te vragen vanaf 9 mei 2022 9:00 uur tot en met 31 december 2022, 12:00 uur. Om de aanvraag online te regelen heb je  eHerkenning niveau 2+ of een hoger niveau met de juiste machtiging nodig.

Checklist AanZET 
Wil je een subsidieaanvraag doen? Bereid de aanvraag dan goed voor. Je vind de stappen in de Checklist AanZET. Je ontvangt dan binnen de termijn van 13 weken reactie over de beslissing.

Handhaving
De gekochte vrachtauto moet 4 jaar achter elkaar op naam (of met een verstrekkingsvoorbehoud op naam) van de subsidieontvanger blijven staan. Af en toe wordt bij de RDW gecontroleerd of aan deze eis voldaan wordt. Verkoop je de vrachtauto eerder dan de afgesproken subsidieperiode? Dan moet dit gemeld worden en moet er (mogelijk) een deel van de subsidie terugbetaald worden.

Op rvo.nl vind je meer informatie en de Begrippenlijst AanZET, waarin termen die gebruikt worden in deze regeling staan uitgelegd.

Adviseurs

Dirk van Deursen
Adviseur innovatie
  023 515 88 00
mail mij