WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Aanpassing erfregels kunnen familiebedrijven raken

‘Aanpassing van de spelregels voor de overdracht van familiebedrijven aan de volgende generatie kan desastreus uitpakken voor onder meer de vele middelgrote familiebedrijven in ons land.’ Dat schrijven VNO-NCW, MKB-Nederland en Familiebedrijven Nederland vandaag in een brief aan de Tweede Kamer en het kabinet.

Familiebedrijven cruciaal
In Nederland kennen we de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Deze heeft als doel te voorkomen dat belastingheffing bij overdracht van een bedrijf de continuïteit van de onderneming in gevaar brengt. Deze regeling wordt in de praktijk veel door familiebedrijven toegepast. Juist deze groep bedrijven is van cruciaal belang voor onze economie. Zo zorgen ze voor bijna een derde van alle banen en een kwart van ons nationale inkomen. Ook zijn ze vaak internationaal actief en hebben ze traditioneel veel aandacht voor MVO en innovatie.

Brief
In de brief reageren de ondernemingsorganisaties op een recente evaluatie van de BOR door het CPB. Ze plaatsen daarbij diverse kanttekeningen uit de ondernemingspraktijk die niet zijn meegenomen in deze evaluatie. Zo kan aanpassing van de BOR er in de dagelijkse praktijk toe leiden dat er veel geld aan ondernemingen moet worden onttrokken waardoor de continuïteit in gevaar komt. Ook zijn de middelen verre van vrij beschikbaar, zoals gesuggereerd door de onderzoekers.

Positief
Volgens de ondernemingsorganisaties toont de evaluatie gelukkig ook aan dat het belang van de BOR evident is. Het zorgt voor een internationaal gelijk speelveld voor kleine en grotere bedrijven. ‘Zonder de BOR gaat veel liquiditeit, financieringsruimte en daarmee investeringsruimte verloren en raakt de onderneming vleugellam’, aldus de ondernemingsorganisaties.

Internationaal scoort Nederland niet ruim
De ondernemingsorganisaties laten met cijfers in de brief zien dat de schenkbelasting voor ondernemers in Nederland in internationaal verband eerder aan de hoge kant is dan aan de lage kant, zoals vaak wordt verondersteld.

Bron: VNO-NCW

Lees ook: De Fiscale Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Adviseurs

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij